รับสมัครเงิน

เปรียบเทียบดอกเบี้ยออมทรัพย์รวมถึงดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ต้องดอกเบี้ยธนาคารไหนดีสุดดอกเบี้ยสูง!

ดอกเบี้ยออมทรัพย์ ผลพลอยได้ที่เกิดจากการออมเงิน  

 

หากคุณออมเงินในรูปแบบปกติที่ทำอยู่กันโดยการหยอดกระปุกออมสิน เมื่อครบกำหนดตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ คุณจะได้เงินตามที่ต้องการ แต่หากคุณปรับเปลี่ยนวิธีการออมเงินมาเป็นการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร นอกจากจะได้เงินต้นที่เป็นเงินฝากแล้ว คุณจะได้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่เกิดจากการฝากเงินเข้าบัญชีที่ได้เปิดไว้และนั่นคือดอกผล กำไร หรือผลพลอยได้ที่เกิดจากการฝากเงินไม่ใช่ได้แต่เฉพาะเงินต้นเหมือนกับการหยอดกระปุกหรือเก็บออมเงินด้วยตัวเอง ซึ่งไม่ว่าคุณจะเปิดบัญชีประเภทไหน ทุกประเภทของบัญชีจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ทางผู้ฝากเงินได้รับไว้ เช่นดอกเบี้ยเงินฝากประจำจะได้รับเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการฝาก หรือดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ จะได้รับในทุก ๆ ปี หรือ ทุก ๆ 3 เดือน หรือ ทุก ๆ เดือน แล้วแต่เงื่อนไขของธนาคาร

ดอกเบี้ยออมทรัพย์และดอกเบี้ยเงินฝากประจำของแต่ละธนาคารเท่ากันหรือไม่ ? 

เนื่องจากแต่ละธนาคารต่างก็มีทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำด้วยกันทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นแล้วรูปแบบการนำเงินเข้าฝากหรือการเปิดบัญชีย่อมไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ แต่สิ่งที่ถือได้ว่าใช้เป็นจุดดึงดูดลูกค้าให้มาเปิดบัญชีกับธนาคารมากที่สุดนั่นก็คือดอกเบี้ยแต่ละธนาคารฉะนั้นแล้วธนาคารแต่ละแห่งจึงได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์และดอกเบี้ยเงินฝากประจำไว้แตกต่างกันออกไป ซึ่งเรามีอัพเดตดอกเบี้ยธนาคารแต่ละแห่งที่น่าสนใจมาให้คุณได้ดูดังนี้

  • ดอกเบี้ยธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (เผื่อเรียก) อยู่ที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (3 เดือน) อยู่ที่ร้อยละ 0.375 ต่อปี (6 เดือน) อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี และ (12 เดือน) อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี เช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับยอดเงินที่คุณนำฝากในแต่ละเดือนด้วย
  • ดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยออมทรัพย์ อยู่ที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี (เปิดบัญชีผ่านช่องทางปกติที่เคาเตอร์ของธนาคาร) ดอกเบี้ยธนาคารร้อยละ 0.5 ต่อปี (เปิดบัญชีออมทรัพย์ผ่านทางแอพ ธนาคาร) ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (3 เดือน) อยู่ที่ร้อยละ 0.375 ต่อปี  (6 เดือน, 12 เดือน, 24 เดือน) อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.5 เท่ากัน
  • ดอกเบี้ยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ อยู่ที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (3 เดือน) อยู่ที่ร้อยละ 0.375 ต่อปี (6 เดือน, 12 เดือน, 24 เดือน) อัตราดอกเบี้ยธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 0.5 เท่ากัน

 

ดอกเบี้ยออมทรัพย์ ดอกเบี้ยธนาคารไหนดีสุดที่ควรนำเงินไปฝาก

จากตัวอย่างของดอกเบี้ยธนาคารที่เรานำมาเสนอจะเห็นได้ว่าเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2566 ส่วนใหญ่จะอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี และนอกจากนี้ยังมีดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพ ดอกเบี้ยธนาคารธนชาติ และดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ไว้ที่ 0.25 ต่อปี ถึงถือได้ว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ถ้าฝากประจำธนาคารไหนดอกเบี้ยสูง ถ้าเป็นการออมเงินในระยะยาวเช่น 1 ปี 2 ปี ดอกเบี้ยที่ได้รับจะสูงกว่าการฝากออมทรัพย์ ปกติแล้วดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ธนาคารส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี ถือว่าคุ้มกับการที่ต้องฝากในระยะยาว

จริงอยู่ที่ว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์เป็นดอกผลและกำไรของผู้ที่ฝากเงินเข้าบัญชี ซึ่งหากมองแล้วดอกเบี้ยแต่ละธนาคารก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของคุณด้วย ถ้าหากจะมองถึงความคุ้มค่าสิ่งที่ได้รับก็มีไม่น้อยไปกว่าการออมเงินแบบอื่น ๆ เลย แถมไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากอีกด้วย

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ, กู้เงินออมสิน, สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ