รับสมัครเงิน

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000
ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 สมัครได้ทุกอาชีพ

อายุ - 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงินเดือน - ต้องมีรายได้ประจำ

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 12% ต่อปี

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ปี 2567/2024 

 

ล่าสุดออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการหรือเรียกง่ายๆว่าบัตรคนจน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระกว่างรัฐบาลและธนาคารออมสิน เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนออมสิน 50000 บาท โดยเงื่อนไขต่างๆ และวิธีการลงทะเบียนสมัครกู้เงินออมสิน 50000 บาท จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขข้อกำหนดอย่างไรบ้าง ในบทความนี้มีคำตอบมาให้

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทและการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการ

ขั้นตอนการสมัคร ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการ

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการลงทะเบียนออมสิน 50000 บาท ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลในการจะช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เทียบเท่ากับผู้ถือบัตรคนจนสามารถจะนำสินเชื่อ 50000 บาทไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน กับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตรวมถึงรายจ่ายที่จำเป็นในครอบครัว หรือสามารถจะนำไปใช้หนี้นอกระบบได้ โดยเกิดจากการกู้เงินนอกระบบเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ แต่มีข้อแม้วาจะไม่สามารถนำไปจ่ายหนี้ในระบบหรือเพื่อรีไฟแนนซ์ได้ โดยทางธนาคารออมสินจะให้กู้เงินออมสิน 50000 บาทได้ตามมูลหนี้นอกระบบที่มีตามความเป็นจริง 

รายละเอียดออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการ

 • ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทต่อราย หรือตามมูลหนี้นอกระบบ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
 • ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
 • ให้ระยะเวลาในการชำระการกู้เงินออมสิน 50000 บาท ได้ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปแต่จะได้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนออมสิน 50000 บาทกับออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท

 • ผู้ลงทะเบียนออมสิน 50000 บาทจะต้องมีการประกอบอาชีพและต้องมีรายได้ที่แน่นอน
 • ผู้ลงทะเบียนออมสิน 50000 บาทจำเป็นจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
 • ผู้ลงทะเบียนออมสิน 50000 บาทจะมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้ลงทะเบียนออมสิน 50000 บาทจะต้องมีที่อยู่และมีสถานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 • ผู้ลงทะเบียนออมสิน 50000 บาทจะต้องขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) หรือสามารถลงทะเบียนได้ในวันขอกู้กับธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทกับเอกสารการขอสินเชื่อ

 • จะต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงทะเบียนออมสิน 50000 บาท
 • สำเนาเอกสารบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน ในกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน เช่นสลิปเงินเดือน เป็นต้น
 • ต้องมีสมุดบัญชีเงินฝาก 
 • เอกสารรายรับอื่นๆ หรือใบแจ้งหนี้ รายจ่ายต่างๆ (ถ้ามี)
 • ใช้รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เอกสารสำเนาของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกัน หรือใช้หลักประกันบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันกู้เงินออมสิน 50000 บาทก็ได้

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

บัตรซิตี้แบงก์
สมัครบัตรซิตี้แบงก์รับเครดิตคือเงินสูงถึง 5% เมื่อซื้อครบตามจำนวน

อายุ - 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงินเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 24-25% ต่อปี

บัตรกสิกร shopee
บัตรกสิกร shopee ช้อปสนั่นออนไลน์รับส่วนลดพิเศษอีกเพียบ

อายุ - ตั้งแต่ 20-80 ปี

เงินเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 7.8-16% ต่อปี

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000
ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 สมัครได้ทุกอาชีพ

อายุ - 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงินเดือน - ต้องมีรายได้ประจำ

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 12% ต่อปี

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ, กู้เงินออมสิน, สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ