รับสมัครเงิน

สินเชื่อไทยพาณิชย์

สินเชื่อไทยพาณิชย์
ขอสินเชื่อไทยพาณิชย์ออนไลน์สมัครเลย

อายุ - ตั้งแต่ 20-60 ปี

เงินเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 9.99-25% ต่อปี

สินเชื่อไทยพาณิชย์ scb สินเชื่อเพื่อผู้ค้าออนไลน์ผ่านมือถือ 2566, 2023

 

สินเชื่อไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ปกติหลายคนจะรู้จักแต่ในมุมของผู้สมัครสินเชื่อ scb ที่เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำหรือเงินเดือนประจำ ผู้ประกอบการทั้งรายย่อย หรือจดทะเบียนบริษัทใหญ่โต แต่ยังมีอีกมุมการกู้เงินด่วนออนไลน์ที่อาจจะไม่ค่อยได้มีใครรู้กันว่ายังมี scb สินเชื่อเพื่อผู้ค้าออนไลน์ผ่านมือถือ หรือเป็นการลงทะเบียนสมัครสินเชื่อ scb ผ่านแอพ SCB Easyเพื่อจะได้วงเงินไปใช้หมุนเวียนแบบง่ายๆได้เลย

สินเชื่อไทยพาณิชย์ scb สินเชื่อเพื่อผู้ค้าออนไลน์ผ่านมือถือ 2566, 2023

สินเชื่อไทยพาณิชย์ ลงทะเบียนออนไลน์กับ สินเชื่อมณีทันใจ

เป็นสินเชื่อ scb Easy สินเชื่อด่วนทันใจสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายออนไลน์ ลงทะเบียนสมัครโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน และให้ชำระคืนเป็นรายเดือน โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่ง scb สินเชื่อเพื่อผู้ค้าออนไลน์ผ่านมือถือ ผู้ขอสินเชื่อ scb จะต้องมีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยจะเป็นสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อให้ผู้ค้าขายออนไลน์ได้นำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน หรือเสริมสภาพคล่องในกิจการออนไลน์นั้นๆ 

เงื่อนไขสินเชื่อไทยพาณิชย์ลงทะเบียนออนไลน์กับ สินเชื่อมณีทันใจ

 • ผู้สมัครบริการกู้เงินผ่อนรายเดือนพร้อมลงทะเบียนออนไลน์จะต้องมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และจะต้องมีการรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารไทยพาณิชย์
 • ผู้ขอสินเชื่อ scb จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 65  ปีบริบูรณ์
 • สมัครสินเชื่อ scb  เพื่อผู้ค้าออนไลน์ผ่านมือถือ ไม่จำเป็นจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 • จะอนุมัติวงเงินสินเชื่อ scb 10000 – 300000 บาทต่อราย
 • ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ย  MRR+9% ต่อปี และหากกรณีผิดนัดชำระจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ย MRR+20.63% ต่อปี
 • scb สินเชื่อเพื่อผู้ค้าออนไลน์ผ่านมือถือ สามารถจะผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 36 เดือน
 • ให้มีการคิดค่าธรรมเนียมการอนุมัติให้สินเชื่อไทยพาณิชย์ 3% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • จะต้องมีรายการเงินเข้าบัญชีขั้นต่ำเดือนละ 25,000 บาท อย่างต่อเนื่องทุกเดือนในรอบ 3  เดือนล่าสุดก่อนการสมัครลงทะเบียนออนไลน์
 • กรณีมีการชำระเงินสินเชื่อ scb ฉุกเฉินคืนก่อนกำหนด จะให้มีการคิดค่าธรรมเนียม 3% ของยอดเงินต้นคงเหลือในวันที่ชำระคืนก่อนกำหนfเฉพาะภายในระยะเวลา 3 ปี
 • ระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อไทยพาณิชย์ เป็นไปตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนด

ขั้นตอนสมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ลงทะเบียนออนไลน์กับ สินเชื่อมณีทันใจผ่านแอพ

 1. กรณีลงทะเบียนออนไลน์สินเชื่อผ่านแอพ SHOPEE จะต้องใช้งานมาแล้วมากกว่า 6 เดือน และต้องมีเงินเข้าบัญชีติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือนล่าสุด
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์จะใช้เวลาในดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน
 3. ธนาคารไทยพาณิชย์จะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติผ่านทาง SCB LINE Connect และแอปพลิเคชัน SCB EASY ของผู้ลงทะเบียนออนไลน์
 4. ให้ลูกค้ากดยืนยันการขอสินเชื่อไทยพาณิชย์และสามารถรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้ทันที

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กู้เงินซื้อบ้าน
ต้องการกู้เงินซื้อบ้านกับธนาคารพร้อมขอสินเชื่อออนไลน์

อายุ - ตั้งแต่ 20-65 ปี

เงินเดือน - ไม่ระบุรายได้ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - EIR 4.13-4.16% ขึ้นอยู่กับการทำประกัน

สินเชื่อ ธ.ออมสิน
ขอสินเชื่อ ธ.ออมสิน ออนไลน์สมัครเลย

อายุ - ตั้งแต่ 20-70 ปี

เงินเดือน - 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - 0.10% ต่อเดือน

กู้เงินทำธุรกิจ
กู้เงินทำธุรกิจรับวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

อายุ - 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงินเดือน - ไม่ระบุรายได้ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 14% ต่อปี

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ, กู้เงินออมสิน, สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ