รับสมัครเงิน

สินเชื่อธนาคารธนชาติ

สินเชื่อธนาคารธนชาติ
ขอสินเชื่อธนาคารธนชาติรับวงเงินสูงสุดถึง 5 แสนบาท

อายุ - ตั้งแต่ 20-70 ปี

เงินเดือน - 20,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

สินเชื่อธนาคารธนชาติ เงื่อนไขและการเช็คสถานะสินเชื่อธนชาตออนไลน์ 2567, 2024

 

สินเชื่อธนาคารธนชาติ หรือ TMB ธนาคารธนชาต โดยส่วนมากสินเชื่อธนชาตก็จะมีเป็นสินเชื่อเช่าซื้อประเภท สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้านหรือที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล และประเภทบัตรเครดิต แต่สำหรับคนที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านกับธนชาตสินเชื่อ และกำลังจะกู้เงินธนชาต ก็คงจะมีหลายๆคำถามตามมาเช่นสินเชื่อบ้านธนชาตอนุมัติยากไหม

สินเชื่อธนาคารธนชาติสมัครสินเชื่อออนไลน์เพื่อบ้านใหม่ 2567, 2024

สินเชื่อธนาคารธนชาติสินเชื่อบ้านใหม่

บริการสินเชื่อธนชาตเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของบ้านซึ่งมีหลายๆโครงการต่าง ๆ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำและได้วงเงินสูง อีกทั้งสามารถจะผ่อนได้แบบสบายๆ กับระยะเวลานานถึง 30 ปี และพร้อมประกันชีวิตคุ้มครองภาระเงินกู้ และมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำโดยประมาณอยู่ที่ 700,000 กรุงเทพและปริมณฑล 500,000 บาทสำหรับต่างจังหวัด

  • คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อธนาคารธนชาติสินเชื่อบ้านใหม่
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
  • จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน
  • ผู้ขอธนชาตสินเชื่อบ้านใหม่จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี สามารถจะใช้ใบรับรองจากหน่วยงานเดิมการทำงานให้ได้มากกว่า 1 ปี
  • กรณีผู้กู้เงินธนชาตประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • กรณีมีผู้กู้ร่วม โดยผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้สินเชื่อธนชาต และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

สินเชื่อธนาคารธนชาติธนาคารธนชาตพักชําระหนี้ สินเชื่อบ้าน

ธนาคารธนชาตพักชําระหนี้ โดยจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ลูกค้าธนาคารธนชาตสินเชื่อบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ระลอกสอง ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้มีการพักชำระเงินต้น แต่ยังต้องมีการชำระดอกเบี้ย โดยมีระยะเวลานานถึง 6 เดือน หรือมีการลดยอดเงินผ่อนชำระลงให้เหลือเพียงแค่ 70% ระยะเวลานาน 6 เดือนเช่นกัน และในบางกรณีอาจจะให้มีการพักชำระค่างวดทั้งเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลานาน 3 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารธนชาตอีกที

สินเชื่อธนาคารธนชาติสามารถเช็คสถานะสินเชื่อธนชาตได้แล้ว

ปัจจุบันนี้ในการสมัครสินเชื่อธนาคารธนชาติสามารถจะเช็คสถานะผ่านแอพ Thanachart Connect โดยสามารถจะโหลดได้ที่ ios และ Android มาไว้ในมือถือ และใส่ข้อมูลของผู้สมัครกู้เงินธนชาต และข้อมูลของสัญญาสินเชื่อที่ต้องการเช็คสถานะสินเชื่อธนชาต จากนั้นให้ทำการยืนยันรหัส OTP เท่านี้ระบบก็จะแสดงสถานะของใบสมัครสินเชื่อธนาคารธนชาติ และสามารถจะเลือกดูข้อมูลของแต่ละใบสมัครได้เลย

สินเชื่อธนาคารธนชาติ สินเชื่อบ้านธนชาตอนุมัติยากไหม

จริงๆแล้วเงื่อนไขในการพิจารณาในแต่สถาบันการเงินรวมทั้งธนาคารธนชาต ก็จะมีมาตรฐานเดียวกันซึ่งก็จะใช้ข้อมูลเครดิตบูโรในการตัดสินใจจะอนุมัติหรือไม่ในลำดับแรก ในส่วนอื่นๆก็สามารถจะปรึกษาหรือพูดคุยกันได้ ส่วนระยะเวลาในการพิจารณาก็จะมีหลายๆส่วนที่จะต้องทำงานประสานงานร่วมกัน ดังนั้นสินเชื่อบ้านธนชาตอนุมัติยากไหมก็จะขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตบูโรของผู้กู้เลย

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

แอพป๋า
แอพป๋าสมัครกู้เงินหรือยืมเงินผ่านแอพ

อายุ - ไม่ระบุอายุผู้กู้

เงินเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 28% ต่อปี

กู้เงินแต่งงาน
กู้เงินแต่งงานออนไลน์รับวงเงินสูงสุด 3 แสนบาท

อายุ - ตั้งแต่ 20-64 ปี

เงินเดือน - 10,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

แอพพรอมิส
แอพพรอมิสสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

อายุ - ไม่ระบุอายุผู้กู้

เงินเดือน - ไม่ระบุรายได้ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ, กู้เงินออมสิน, สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ