รับสมัครเงิน

สินเชื่อกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทย
ขอสินเชื่อกรุงไทยออนไลน์สมัครเลย

อายุ - ไม่ระบุอายุผู้กู้

เงินเดือน - 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 20% ต่อปี

สินเชื่อกรุงไทยลงทะเบียนออนไลน์ บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย ล่าสุด

 

สินเชื่อกรุงไทย หรือสินเชื่อธนาคารกรุงไทย กับการแข่งขันกันเพื่อที่จะอนุมัติสินเชื่อให้ได้รวดเร็ว และเพื่อจะได้สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของระบบการให้บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยออนไลน์ และให้เป็นไปตามกระแสของยุคดิจิทัลที่การทำธุรกรรมการเงินต่างๆจะไม่ต้องใช้เงินสดอีกต่อไป ดังนั้นในบทความความนี้ เราจะมาหาคำตอบกันว่าธนาคารกรุงไทยมีสินเชื่อกรุงไทยอะไรใหม่ล่าสุดที่สมัครง่าย เหมาะสำหรับการคนไทยที่มีรายได้ไม่สูงนัก 

รู้จักเงื่อนไขและการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดี ของธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทยใจดี ธนาคารกรุงไทย คืออะไร

สินเชื่อกรุงไทยใจดี คือสินเชื่อธนาคารกรุงไทย เป็นวงเงินเพื่อไว้ใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันได้ สำหรับบุคคลที่มีเงินเดือนจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทยโดยเฉพาะ และเป็นสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทย สมัครได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน และจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 15% – 24% ต่อปี หรือหากมีการผิดนัดชำระจะคิดอัตราดอกเบี้ยโดยรวมอยู่ที่ 25% ต่อปี โดยวงเงินที่จะได้รับการอนุมัติ อยู่ 0.7 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งจะแต่กต่างจากสินเชื่อกรุงไทยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จึงได้วงเงินเริ่มต้นไม่เท่ากัน แต่จะมีการทบทวนวงเงินสินเชื่อกรุงไทยให้ใหม่ทุกปี กรณีที่มีการชำระหนี้ได้ตรงเวลา และถึงแม้ว่าจะมีเงินเดือนขั้นต่ำที่ 10000 บาท หรือไม่ถึง 15000 บาทก็สามารถจะสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดี โดยจะได้รับการเชิญให้สมัครผ่านแอป Krungthai NEXT

สรุปจุดเด่นของสินเชื่อกรุงไทยใจดี

  1. เป็นกรุงไทยสินเชื่อหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท
  2. ลงทะเบียนออนไลน์ง่ายๆผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลได้ภายใน 5 นาที
  3. เป็นสินเชื่อกรุงไทยไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน
  4. สินเชื่อกรุงไทยใจดีไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และฟรีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

คำนวณสินเชื่อกรุงไทยใจดี

ยอดเงินที่ทำการเบิกถอนออกมาใช้นั้นเมื่อรวมกันในแต่ละยอดการเบิกถอนจะต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อกรุงไทยที่อนุมัติให้ และการคำรวณสินเชื่อกรุงไทย จะคำนวณจากจำนวนวันที่ได้กดเงินออกมาใช้ โดยจะใช้สูตรการคำนวณสินเชื่อกรุงไทย ตามนี้คือ

คำนวณสินเชื่อกรุงไทยโดยใช้  เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย % x จำนวนวันนับจากวันที่กดเงินออกมา / 365 

เช่น ในทุกครั้งที่ยอดเงินสินเชื่อกรุงไทยมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการคำนวณดอกเบี้ยใหม่ทุกครั้งไม่ว่าระยะเวลาจะอยู่ที่ 1 วัน หรือ 2 วันขึ้นไป เมื่อมีวงเงินเปลี่ยนแปลงจะให้เริ่มนับวันใหม่ทันที

  • ยอดเงินต้นสินเชื่อกรุงไทยใจดี 10000 บาท วันที่ 25 – 27 ธันวาคม = 3 วัน คือ ( 10000 x 20% x 3 ) / 365 = 16.44 บาท
  • ยอดเงินต้นสินเชื่อกรุงไทยใจดีเหลือ 8,000 บาท ซึ่งในที่นี้หมายถึงมีการชำระเงินต้นเข้าไป 2,000 บาทแล้ว วันที่ 28 – 31 ธันวาคม = 4 วัน คือ ( 8,000.00 x 20% x 4 ) / 365 = 17.53 บาท
  • ใบสรุปยอดดอกเบี้ยถึงวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยที่จะต้องจ่ายในวันที่ 24 ที่จะถึงนี้จะเท่ากับ 16.44+17.53 = 33.97 บาท

 

ใบแจ้งหนี้ที่ทางผู้กู้สินเชื่อกรุงไทยใจดีจะได้รับ จะแสดงการสรุปยอดดอกเบี้ยจนถึงวันที่ 10 ของแต่ละเดือน และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยจำนวนนี้ภายในวันที่ 24 ของทุกเดือน

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่ออิออนอนุมัติ 30 นาที
ขอสินเชื่ออิออนอนุมัติ 30 นาทีผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้

อายุ - ตั้งแต่ 20-65 ปี

เงินเดือน - 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

แอพป๋า
แอพป๋าสมัครกู้เงินหรือยืมเงินผ่านแอพ

อายุ - ไม่ระบุอายุผู้กู้

เงินเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 28% ต่อปี

สินเชื่อกสิกร
ขอสินเชื่อกสิกรออนไลน์สมัครเลย

อายุ - 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงินเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 15-25% ต่อปี

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ, กู้เงินออมสิน, สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ