รับสมัครเงิน

สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 7000

สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 7000
สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 7000 ออนไลน์

อายุ - 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงินเดือน - มีรายได้ประจำต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 7000 บาท 30000 บาท สำรองจ่ายคล่อง

 

สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 7000 บาทออนไลน์ ซึ่งสามารถจะสมัครบัตรผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้ โดยบัตรกดเงินสดออมสิน จะมีอยู่ 2 แบบ ขึ้นอยู่กับวงเงิน และรายได้ของผู้สมัคร แต่การใช้งานจะเหมือนกันทุกอย่าง สมัครง่าย และหากมีฐานเงินเดือนสูง นอกจากจะสมัครบัตรกดเงินสดออมสินได้แล้ว อาจจะได้บัตรเครดิตพ่วงติดมาอีก 2 ใบเลย

สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 7000 บาทและ 30000 บาท 2567

จุดเด่น การสมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 7000 บาท และ 30000 บาท

 • สินเชื่อบัตรกดเงินสดออมสิน PEOPLE CARD 

หรือการ สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 7000 บาท ที่เป็นวงเงินหมุนเวียน สำรองไว้ใช้จ่ายได้เวลาฉุกเฉิน หรือใช้สำรองจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆ ซึ่งเป็นบัตรกดเงินสดสำหรับคนที่มีรายได้เริ่มต้นที่ 7000 บาทก็สามารถจะสมัครได้โดยวงเงินที่จะได้รับจะอยู่ที่ 1.5 เท่าของรายได้และจะได้ไม่เกิน 30000 บาท โดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ไม่เกิน 28% ต่อปี สำหรับการชำระคืนจะอยู่ที่ 5% และจะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

 • สินเชื่อบัตรกดเงินสดออมสิน PRIMA CARD 

เป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสดหมุนเวียน เพื่อไว้สำรองจ่าย กับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆได้ โดยวงเงินที่จะได้รับการอนุมัติสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ แต่จะได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งสามารถจะสมัครได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน และสำหรับอัตราดอกเบี้ยโดยรวมจะไม่เกิน 28% ต่อปี ซึ่งสามารถจะจ่ายคืนขั้นต่ำได้ที่ 5% แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

คุณสมบัติการสมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 7000 บาทและ 30000 บาท

 • สินเชื่อบัตรกดเงินสดออมสิน PEOPLE CARD 
 • ต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถจะสมัครบัตรกดเงินสดเงินเดือน 8000 บาท หรือ 10000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และต้องทำงานในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการจะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ต้องประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อบัตรกดเงินสดออมสิน PRIMA CARD
 • ต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • จะต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และต้องทำงานในหน่วยงานปัจจุบันมาแล้ว ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการจะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ต้องประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ จะต้องประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 7000 บาทและ 30000 บาท กี่วันอนุมัติ

โดยปกติในการสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดออมสิน ในการยื่นเอกสารหากไม่มีความผิดพลาด เช่นลายเซ็นไม่ครบ หรือไม่เหมือนกัน เอกสารไม่ครบ ไม่ชัด ระยะเวลาในการรู้ผลอนุมัติโดยประมาณจะไม่เกิน 15 วันทำการ หากมีการแก้ไข หรือขอเอกสารเพิ่มเติม ก็อาจจะทำให้ล่าช้าออกไป แต่ก็ไม่มากนักโดยใช้เวลาประมาณอีก 5 วันทำการ

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

แอป ธกส
แอป ธกส ขอสินเชื่อออนไลน์ได้แล้ว

อายุ - 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงินเดือน - ไม่ระบุรายได้ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย

แอพหาเงิน
ต้องการหาเงินสมัครเลยแอพหาเงินออนไลน์

อายุ - ตั้งแต่ 20-60 ปี

เงินเดือน - ไม่ระบุรายได้ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 36% ต่อปี

กู้ซื้อคอนโด
ลงทะเบียนกู้ซื้อคอนโดออนไลน์วงเงินสูงกู้สูงถึง 95% ของราคาเต็ม

อายุ - ตั้งแต่ 20-65 ปี

เงินเดือน - ไม่ระบุรายได้ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 13.95% ต่อปี

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ, กู้เงินออมสิน, สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ