รับสมัครเงิน

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000
ลงทะเบียน ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 ออนไลน์

อายุ - ไม่ระบุอายุผู้กู้

เงินเดือน - ไม่ระบุรายได้ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000ธกส ปล่อยสินเชื่อ1ล้าน ดอกเบี้ย ธกส ร้อยละเท่าไร 2567, 2024

 

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 บาท กับโครงการดีๆหลายๆโครงการ เพื่อจะให้ลูกค้าสินเชื่อ ธกส ( ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) ได้นำวงเงินไปใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพื่อเริ่มในการประกอบอาชีพ ในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์สุดวิสัยอะไรก็ตาม สามารถจะติดต่อสินเชื่อ ธกส. หรือลงทะเบียน ธกส ออนไลน์

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 บาทขึ้นไป กับ ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด มีอะไรบ้าง

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 บาท และ ธกส ปล่อยสินเชื่อ1ล้านบาท

ธกส ปล่อยสินเชื่อ1ล้านบาท กับโครงการ Young Smart Farmer ซึ่งจะให้วงเงินได้สูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ซึ่งจะให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร และมีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดอาชีพทางด้านการเกษตร จะต้องผ่านการอบรมและมีการศึกษาทางด้านการเกษตรและได้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าธนาคาร ธกส โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปีและจะต้องมีหลักประกันเงินกู้ตามข้อกำหนดของธนาคาร ธกส ซึ่งจะแบ่งรายละเอียดออกตามนี้คือ

  1. สามารถจะใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยจะให้วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 100% ตามที่มีการประเมินวงเงินกู้
  2. หากใช้บุคคลค้ำประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือใช้บุคคล
  3. จะได้ไม่เกิน 300,000 บาท เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกสัญญา
  4. สามารถจะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันเงินกู้ได้

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 ธกส ปล่อยสินเชื่อ1ล้าน ดอกเบี้ย ธกส ร้อยละเท่าไร

ธกส ปล่อยสินเชื่อ1ล้าน จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี โดยสามารถจะผ่อนชำระได้นานถึง 12 เดือนในกรณีที่ต้องการกู้เงินสินเชื่อ ธกส เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน และสามารถจะผ่อนชำระได้นานไม่เกิน 10 ปีในกรณีที่นำวงเงินสินเชื่อ ธกสใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 บาทธกส ปล่อยสินเชื่อ1ล้าน ธกส อนุมัติกี่วัน

โดยปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งจะมีกระบวนการและระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการสมัครมีดังนี้คือ

  1. การตรวจสอบที่ดิน เริ่มตั้งแต่รับเรื่องและออกไปตรวจสอบที่ดินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์สอบสวนรายละเอียดเพื่อประเมินราคาและเสนอผู้อนุมัติวงเงินธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 บาท ธกส ปล่อยสินเชื่อ1ล้าน บาท ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 15  วันทำการ
  2. จากนั้นพิมพ์เอกสารสัญญาจำนองเพื่อให้ลูกค้าไปจดจำนองที่ดินอำเภอโดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 4 วันทำการ
  3. หลังจากจดจำนองหลักทรัพย์เสร็จเรียบร้อย จากนั้นจะมาจัดทำสัญญากู้เงินกับพนักงานธกส ปล่อยสินเชื่อ1ล้านบาท โดยจะใช้ระยะเวลาต่อเนื่องไปจนถึงผู้อนุมัติ 
  4. อนุมัติสัญญาเงินกู้และโอนเงินกู้วงเงินธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 บาท ธกส ปล่อยสินเชื่อ1ล้าน บาทเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำการ

กรณีที่ใช้ระยะเวลานานกว่า 1 เดือน จะต้องเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธกส หรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการสาขา หรือสอบถามได้ที่ Call Center ของธนาคาร ธกส ที่เบอร์โทร 025550555 โดยธนาคารมีระบบ รับฟังเสียงลูกค้าและจะส่งเรื่องไปให้สาขาที่เกี่ยวข้องและเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

บริษัทยิ่งเจริญเงินด่วน
บริษัทยิ่งเจริญเงินด่วนบริการสินเชื่อเงินสด

อายุ - ตั้งแต่ 20-65 ปี

เงินเดือน - 8,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 36% ต่อปี

สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 7000
สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 7000 ออนไลน์

อายุ - 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงินเดือน - มีรายได้ประจำต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

กู้เงินซื้อบ้าน
ต้องการกู้เงินซื้อบ้านกับธนาคารพร้อมขอสินเชื่อออนไลน์

อายุ - ตั้งแต่ 20-65 ปี

เงินเดือน - ไม่ระบุรายได้ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - EIR 4.13-4.16% ขึ้นอยู่กับการทำประกัน

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ, กู้เงินออมสิน, สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ