รับสมัครเงิน

กู้เงินสร้างบ้าน

กู้เงินสร้างบ้าน
กู้เงินสร้างบ้านวันนี้รับวงเงินสูงถึง 100% สมัครเลย

อายุ - ตั้งแต่ 20-65 ปี

เงินเดือน - ไม่ระบุรายได้ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 9.95-13.95% ต่อปี

กู้เงินสร้างบ้าน 4 ขั้นตอนก่อนเลือกสินเชื่อสร้างบ้าน 2566, 2023 

 

กู้เงินสร้างบ้าน ด้วยเหตุผลของคนที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง หากจะต้องเก็บเงินไปเรื่อยๆ ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์ที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ อาจจะทำให้เก็บเงินไม่ทัน แต่ในปัจจุบันหากอยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงิน หรือต้องการกู้เงินปลูกบ้าน ก็มีอีกหลายๆสถาบันที่มีสินเชื่อสร้างบ้าน หรืออยากจะกู้เงินทำบ้าน ต่อเติม ซ่อมแซม ซึ่งอาจจะตัดสินใจเลือกแหล่งกู้เงินธนาคารสร้างบ้านอย่างไรดี บทความนี้มีคำตอบ

กู้เงินสร้างบ้าน 4 ขั้นตอนก่อนเลือกสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารไหนดี 2566

 • กู้เงินสร้างบ้าน เช็คความพร้อมรายรับรายจ่ายย้อนหลังไป 6 เดือน

ทำไมจะต้องเช็ครายการต่างๆธรุกรรมการเงินต่างๆย้อนหลังไปถึง 6 เดือน โดยส่วนมากการตรวจสอบเรื่องการขอสินเชื่อต่างๆหรือการกู้เงินปลูกบ้าน จะต้องมีการเช็คประวัติการเงินอย่างน้อยย้อนหลังไป 6 – 12 เดือน เพราะราคามูลค่าของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างถือว่าเป็นจำนวนเงินก้อนใหญ่ นอกจากจะต้องดูคะแนนเครดิตแล้ว ยังต้องดูพฤติกรรมการใช้เงินอีกด้วย

 • กู้เงินสร้างบ้าน จำนวนเงินผ่อนต่อเดือน กับเงินเดือน

ต้องไม่ลืมว่าการกู้เงินธนาคารสร้างบ้าน เป็นการผ่อนชำระในระยะยาว นอกจากจะต้องวางแผนกับการผ่อนในแต่ละเดือนแล้ว ก็ต้องมีเงินเผื่อเหลือ เผื่อเก็บอีกด้วย เพราะบ้านยังต้องอยู่กับผู้กู้เงินปลูกบ้านไปอีกมากกว่า 30 – 40 ปี และหากการพิจารณาจากธนาคารเห็นว่าผู้กู้อาจจะไม่มีความสามารถจะผ่อนชำระคืนได้ ก็อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติ

 • กู้เงินสร้างบ้าน กับการเลือกกู้เงินธนาคารสร้างบ้านจากอัตราดอกเบี้ย

โดยปกติการเลือกสินเชื่อบ้านธนาคารไหนดี 2566 ด้วยระยะเวลาผ่อนชำระที่นานกว่า 10 ปีอาจจะทำให้ตัดสินใจได้ยากสำหรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือลอยตัว จะอย่างไรก็ตามผู้กู้สร้างบ้านสามารถจะรีไฟแนนซ์ ได้ทุกๆ 3 ปี เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยในช่วง 

 

และกรณีที่ยังคิดไม่ออกว่าจะเลือกกู้เงินปลูกบ้านที่ไหนดี ก็ให้เลือกดอกเบี้ยต่ำสุดในช่วงผ่อนปีแรกๆ เพื่อจะสามารถหักเงินต้นได้เยอะขึ้นและเร็วขึ้น และทำให้เหลือหนี้เงินต้นให้คิดเป็นดอกเบี้ยได้น้อยลงในระยะเวลาตามสัญญาปีต่อๆไป  ซึ่งเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้กู้เงินสร้างบ้านด้วยตัวเอง

 • กู้เงินสร้างบ้าน กับเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อกู้สร้างบ้าน
 • เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อกู้เงินปลูกบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ เตรียมให้พร้อมทั้งต้นฉบับและสำเนา
 • ใช้ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ทั้งต้นฉบับและสำเนา
 • ใช้ใบจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ทั้งต้นฉบับและสำเนา กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล
 • กรณีสมรสม, หย่า เตรียมทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า ทั้งต้นฉบับและสำเนา
 • ใช้ใบมรณะบัตรของคู่สมรส กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ทั้งต้นฉบับและสำเนา
 • กรณีแยกกันอยู่กับคู่สมรส ให้ใช้ใบแจ้ง ทั้งต้นฉบับและสำเนา
 • เอกสารแสดงความสามารถทางการเงินเพื่อขอสินเชื่อสร้างบ้าน
 • กรณีเป็นพนักงานประจำ หนังสือรับรองเงินเดือน ฉบับจริง สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงและสำเนา
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน  ทั้งฉบับจริงและสำเนา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถ้ามี
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการใช้สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน ทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีกิจการ ฉบับจริงและสำเนา
 • กรณีที่มีการรับเงินเดือนเป็นเงินสด ใช้แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีหรือ 50ทวิ ต้นฉบับและสำเนา

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ยืมเงิน 3000 ด่วน
สมัครยืมเงิน 3000 ด่วนออนไลน์

อายุ - 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงินเดือน - 8,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 36% ต่อปี

บัตรกสิกร shopee
บัตรกสิกร shopee ช้อปสนั่นออนไลน์รับส่วนลดพิเศษอีกเพียบ

อายุ - ตั้งแต่ 20-80 ปี

เงินเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 7.8-16% ต่อปี

แอป ธกส
แอป ธกส ขอสินเชื่อออนไลน์ได้แล้ว

อายุ - 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงินเดือน - ไม่ระบุรายได้ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ, กู้เงินออมสิน, สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ