รับสมัครเงิน

กู้เงินทำธุรกิจ

กู้เงินทำธุรกิจ
กู้เงินทำธุรกิจรับวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

อายุ - 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงินเดือน - ไม่ระบุรายได้ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 14% ต่อปี

กู้เงินทำธุรกิจ การวางแผนทำธุรกิจ SME 2566, 2023

 

กู้เงินทำธุรกิจ กับไอเดียการประกอบอาชีพกิจการ SME ซึ่งจะต้องมีการวางแผน และเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งในปี 2566 มีหลายคนเริ่มที่เริ่มจะมีการทำธุรกิจส่วนตัว การทำงานที่สามารถจะควบคุมดูแล ผลประกอบการเองได้ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าการทำงานบริษัท แต่ก็ต้องแลกกับความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับไว้ด้วยตัวเอง

กู้เงินทำธุรกิจ SME กับการวางแผนธุรกิจ และการหาสินเชื่อธนาคาร 2566, 2023

กู้เงินทำธุรกิจ SME กับแผนธุรกิจที่จะทำ

การเริ่มต้นกิจการอะไรก็ตาม จะต้องมีการวางแผน ซึ่งในการคิดก็ยังคงเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน สำหรับวิธีคิดวางแผน โดยจะเริ่มจากขั้นตอนดังนี้

 • ธุรกิจที่จะทำมีลักษณะในการดำเนินการอย่างไร เกี่ยวกับอะไรบ้าง
 • ต้นทุน เงินหมุนเวียน รายรับรายจ่ายที่จะเกิดจากธุรกิจ
 • ใครที่จะเป็นลูกค้าของธุรกิจที่จะทำ
 • ประเมินผลกำไรของธุรกิจควรจะได้เท่าไร
 • การดำเนินการธุรกิจในระยะยาวต่อไปข้าวหน้าจะทำอย่างไร

ซึ่งการทำธุรกิจไม่ใช่ว่าคิดจะทำก็ทำได้เลย เพราะต้องมีเงินลงทุน ต้องกู้เงินทำธุรกิจ และยังต้องมีการขยายกิจการซึ่งต้องใช้เงินลงทุน และเงินลงทุนจะหาได้จากที่ไหนถ้าไม่ใช่สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบธุรกิจ SME จากธนาคาร ซึ่งสามารถจะกู้เงินได้จริง

กู้เงินทำธุรกิจ SME กู้ได้จริง หากเตรียมความพร้อมก่อนขอกู้ 

เมื่อมีการวางแผนแล้ว ก็จะต้องมีเตรียมหาแหล่งสินเชื่อเพื่อการลงทุนซึ่งในปัจจุบันนี้ก็แทบจะไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้หลักทรัพย์ ถ้าหากเป็นกิจการไม่ใหญ่มาก 

 • เป็นสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • มีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • มักจะให้วงเงินสูงตามความเป็นจริงในการลงทุนของธุรกิจ
 • ได้ระยะเวลาในการชำระคืนธนาคารนานสูงสุดตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีความคล่องตัวเรื่องการเงิน โดยธนาคารมีบริการจ่ายเงินให้คู่ค้าโดยตรงซึ่งจะมีระยะเวลาเรียกเก็บคืนเป็นเวลาตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

การขอกู้เงินทำธุรกิจ กับทางสถาบันการเงินหรือธนาคารเพื่อทำธุรกิจ โดยธนาคารอาจจะให้ผู้กู้นำเสนอแผนธุรกิจเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อด้วยอีกวิธี

ดังนั้นการวางแผนงาน การสำรวจการตลาด การตลาดท้องถิ่น หากเป็นการเปิดกิจการเพียงเล็กๆ แต่ก็จะต้องมีแผนการไปถึงในอนาคตด้วย ซึ่งจะต้องเตรียมวิธีแก้ หรือมีแผนสำรองไว้ด้วย 

เอกสารที่ใช้กู้เงินทำธุรกิจ

 • จะต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้เงินทำธุรกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้เงินทำธุรกิจ
 • จะต้องใช้สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้าหรือเอกสารอื่นที่แสดงว่ากู้เงินทำธุรกิจประกอบธุรกิจจริง อย่างเช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ สัญญาเช่าที่ แผงการค้า สถานประกอบการ หรือใช้รูปถ่ายกิจการขณะกำลังประกอบการ
 • สำเนาเดินบัญชีจากธนาคารที่ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป หรือบางธนาคารจะใช้ 12 เดือน
 • เอกสารแสดงข้อมูลการดำเนินงานรายรับ – รายจ่ายของกิจการ
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กู้เงินซื้อรถ
เงินซื้อรถรับวงเงินสูงสุดไม่เกินราคารถยนต์หักเงินดาวน์

อายุ - ตั้งแต่ 20-65 ปี

เงินเดือน - ไม่ระบุรายได้ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 15% ต่อปี

สินเชื่อกสิกร
ขอสินเชื่อกสิกรออนไลน์สมัครเลย

อายุ - 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงินเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 15-25% ต่อปี

สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 7000
สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 7000 ออนไลน์

อายุ - 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงินเดือน - มีรายได้ประจำต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ, กู้เงินออมสิน, สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ